1. יש להגיע לפעילות בשעה שהוגדרה מראש.
   
 2. במקרה של היעדרות מפעילות יש להודיע למורה/מטפלת עד 24 שעות לפני תחילת הפעילות.
  במקרה של היעדרות ללא הודעה מוקדמת, פעילות זו תשולם על ידי ההורים.
   
 3. ידוע לי שהשתתפותי בתכנית מנ"ע היא למשך חמישה שיעורים. יש לפנות לתכלת לאחר השיעור הרביעי כדי לקבל אישור חדש לחמישה שיעורים נוספים וכן הלאה.
   
 4. אין לנהוג באלימות. לא מילולית, לא פיזית, ואף לא ברשתות החברתיות.
 
חריגה מהנהלים תגרור את הצעדים הבאים:
 1. שיחה עם ההורים
 2. השעייה מהפעילות
   

מין: * שדה חובה


 

אישור הורים





אני מאשר/ת שקראתי את התקנון והוא מובן לי * שדה חובה

Browser not supported