הרישום לאשכול הגנים יהיה עד תאריך 15.2.2020.

טופס זה מיועד להורים תושבי אלונה בלבד (שבתעודת הזהות שלהם רשום אחד מישובי המועצה).
תושבים חדשים או תושבי חוץ מתבקשים לפנות למועצה.
לתיאום יש להתקשר לדלית או למזל בטלפון 04-6388561.

הורים יקרים,
אנו שמחים לברך אתכם על הצטרפות ילדכם לאשכול הגנים באלונה.
לנוחיותכם רצ"ב טופס רישום שניתן למלא אותו מהמחשב ומהטלפון הנייד.
שימו לב!  יש לצרף צילומים של תעודות הזהות של שני ההורים, כשאחד מישובי אלונה רשום בהן.
בהמשך, בעת מילוי הטופס, תפתח אופציה שתאפשר לכם לצרף קובץ מהמחשב או לצלם בעזרת הטלפון הנייד. לכן, כדי להקל עליכם בעת מילוי הטופס, נא הכינו מבעוד מועד את החומרים הבאים:

  1. טופס הוראת קבע, מלא וחתום בכתב יד (אין צורך בחתימת הבנק. המסמך יועבר לבנק על ידי המועצה ועליו להיות ברור וקריא כדי שהבנק יאשר אותו). להורדת הטופס לחצ/י כאן
  2. צילומי תעודות זהות של כל הורה בנפרד (כשהתעודה והספח של כל הורה מצולמים בצמידות).
בהצלחה!
 
סוג תושבות * שדה חובה

פרטי הילד/ה

מין * שדה חובה

האם נדרשת הנגשה? * שדה חובה

במידה וכן, יש לפנות למועצה ולמלא טופס רלוונטי.

עבור מי?


סוג המסגרת בה לומד/ת הילד/ה בשנה הנוכחית * שדה חובהפרטי ההורים

נא לציין מעמד ההורים ביחס לילד/ה * שדה חובה

הורה מס' 1
צילום ת.ז הורה 1
להעלאת הצילום באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את התעודה והיא תצורף ישירות לטופס.
יש להניח תעודה וספח פתוח, אחד ליד השני, ולצלם אותם יחד.
להעלאת הצילום באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.


הורה מס' 2
צילום ת.ז הורה 2
להעלאת הצילום באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את התעודה והיא תצורף ישירות לטופס.
יש להניח תעודה וספח פתוח, אחד ליד השני, ולצלם אותם יחד.
להעלאת הצילום באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.


פרטי הבקשה - רישום לגן * שדה חובה

פרטים נוספים על הילד/ה


פרטים רפואיים

מצב בריאותי * שדה חובהבמידה וקיימת אלרגיה ובנך/בתך נוטל/ת תרופות יש לציין ולפרט


במידה וקיימת אלרגיה ובנך/בתך נוטל/ת תרופות יש לציין ולפרט


תזונה * שדה חובה

בקשות חברים לשיבוץ

על מנת להקל על קליטת הילדים במוסדות החינוך, נא רשמו שלושה שמות של חברים ואנו נשתדל להתחשב בבקשתכם ולדאוג שלפחות בקשה אחת מה-3 תתקבל בעת השיבוץ (ללא קשר לעדיפות בה היא דורגה על ידי ההורים)
יש לרשום שם מלא של החבר/ה (שם פרטי ושם משפחה), ישוב מגורים שלו/ה ושם הגן בו לומד/ת.

בשנה הבאה אני מעוניין שבני/בתי יהיה עם החברים הבאים:
פרטי חבר/ה 1פרטי חבר/ה 2פרטי חבר/ה 3

ידוע לי שאין התחייבות שבני/בתי ישובץ/ה ע"פ העדיפות אותה ציינתי
ידוע לי שאין התחייבות שבני/בתי ישובץ/ה ע"פ העדיפות אותה ציינתי * שדה חובה

צהרון

האם את/ה מעוניינים להירשם לצהרון ו/או לחופשון? * שדה חובה

אישור קבלת מסרונים:

ידוע לי, כי הפרטים שנמסרו על ידי ישמשו לצורך קבלת מסרונים ועדכונים לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני.

אישור צילום

צילום בני/בתי ושימוש בתמונות לפרסום: * שדה חובה

הסעות

שאלה לתושבי אביאל ועמיקם בלבד

טופס הוראת קבע

שכר לימוד יחוייב באמצעות הוראת קבע ב-3 תשלומים שייגבו לאחר תחילת שנת הלימודים בהתאם לגובה שכר הלימוד אותו יקבע משרד החינוך. יש להדפיס את "טופס הוראת קבע" מאתר המועצה תחת קטגורית "טפסים להדפסה" ולמלא אותו בכתב יד ברור ומודגש.
להעלאת המסמך באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את טופס הוראת הקבע מלא והוא יצורף ישירות לטופס. במידה ובחרתם בדרך זו - נא ודאו שהצילום ברור וניתן לקרוא את כתב ידכם.
להעלאת המסמך באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.

מסמכים נוספים לצירוף ע"פ שיקול דעתו ורצונו של ההורה

להעלאת המסמך באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את טופס הוראת הקבע מלא והוא יצורף ישירות לטופס.
להעלאת המסמך באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.הצהרה

הנני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי בטופס הרישום הם נכונים ומלאים. במידה ואעבור דירה בכל זמן שהוא במהלך שנת הלימודים, אדווח על כך לרשות. אני מסכים כי הרשות תהיה רשאית לבדוק ולאמת את הנתונים בכל דרך שתמצא לנכון. ידוע לי כי דווח כוזב על כתובת בעת הרישום מהווה עבירה פלילית.לנוחותכם, ניתן לחתום באופן הבא: במחשב באמצעות העכבר, בנייד במגע אצבע. 
(טופס ללא חתימה לא יתקבל)
Browser not supported