להזכירכם על טופס הביטול להגיע למשרדי המועצה לפני המועדים הבאים שהינם צמתי יציאה מהחוגים:

  • 30.09.2019
  • 31.12.2019
  • 31.03.2020

לאחר ה- 31.3.2020 לא יתקבלו בקשות לביטולי חוגים.

אין ביטולים רטרואקטיביים


Browser not supported