אני מבקש/ת להפסיק את שהשתתפותו/ה של: * שדה חובה

להזכירכם על טופס הביטול להגיע למשרדי המועצה לפני המועדים הבאים שהינם צמתי יציאה מהחוגים:

  • 30.09.2020
  • 31.12.2020
  • 31.03.2021

לאחר ה- 31.3.2021 לא יתקבלו בקשות לביטולי חוגים.

אין ביטולים רטרואקטיבית


Browser not supported