פעילות מחלקת תרבות וקהילה במועצה מהווה נידבך מרכזי בחיי הקהילה ומנוף לפיתוח וטיפוח איכות החיים האישיים והקהילתיים.
המחלקה מספקת מענה לשעות הפנאי בתחומי תרבות, אירועים, חוגים, אמנות וספורט עבור חברי הקהילה.