הורים יקרים,
אנו שמחים לבשר כי אנו נערכים לחזרה מדורגת לשגרת פעילות בצהרונים.
מטרת הטופס - מילוי פרטים לצורך התארגנות ואישורי תשלום (כדי שנוכל להיערך למען הילדים בצורה בטיחותית ועל פי הנחיות "מצב קורונה" נבקשכם למלא את הטופס מיידית כדי שנוכל להתחיל ביום ראשון - 24.5.20.).

*הערה חשובה: יש למלא טופס עבור כל בן משפחה בנפרד.

פרטי המשתתפ/ת בצהרון
מין * שדה חובה
פרטי ההסדר שבני/בתי ממשיך בצהרון (נא סמן ב- V את הימים בהם בנכם/בתכם משתתפ/ת). * שדה חובה

פרטי ההורים

המצב המשפחתי של ההורים ביחס לילד/ה: * שדה חובה


אישורי הורים

הצהרת בריאות של המשתתף/ת: * שדה חובה

ידוע לי שמרגע כניסת בני/בתי לצהרון, אקבל הנחיות ונהלים מותאמי "מצב קורונה". * שדה חובה

הריני מאשר/ת להנחות את בני/בתי לפעול על פי הנהלים. * שדה חובה

אני מאשר/ת לחייב אותי בגין השתתפות בני/בתי בצהרון מרגע הפתיחה המחודשת של הצהרון. * שדה חובה

הנני מאשר/ת כי מילוי טופס אישור הורים לצהרון וחתימתי עליו, מהווים את התחייבותי להמשך הסדר התשלום שהיה לי לפני "מצב קורונה". * שדה חובה
 
הערות:
  • בשל כל ההוראות "לנושא קורונה" לא ייכנסו לצהרון תלמידים שהוריהם לא מילאו את הטופס.
  • המשך קיום הצהרון מותנה במספר המאשרים בטופס את המשך הפעילות של בנם/בתם בצהרון.Browser not supported