כאן יופיעו עדכונים מדי יום לגבי פעילויות הקייצת לפי גיל.
תחילת פעילות הקייצת - 1.7.20

עדכון מתאריך 29.6.20 שעה 11:00

החניכים קיבלו היום הצהרת בריאות כללית והצהרת בריאות יומית
בבקשה החזירו ביום רביעי היום הראשון לפעילות את ההצהרת הבריאות הכללית וכל בוקר להגיע עם הצהרת בריאות היומית.
את שתי ההצהרות להעביר למדריכי הקבוצות.
תודה על שיתוף הפעולה