מלגות לסטודנטים ולסטודנטיות של מועצה אזורית אלונה

למסמך נהלים ונספחים להגשת בקשה למלגה לעידוד סטודנטים, לחצו כאן>>