מנהיגות הנוער של אלונה הינו מפגש של נוער בוגר ויוזם המעוניין לקדם פעילויות עבור הקהילה בכלל ועבור הנוער בפרט.
אחת לחודש תתכנס הקבוצה לפגישות, תכנונים, הקמת פרויקטים, תרומה לקהילה או הפעלה ייחודית לפי בחירת הקבוצה ובהובלתם.

נפגשים אחת לחודש בימי חמישי, בין השעות 17:00-19:00 במבנה המועצה.

לפרטים נוספים:

טבלת אנשי קשר - תנועת נוער
שם פרטי שם משפחה תפקיד טלפון נייד מייל
אביה חדידה רכזת התנועה החדשה 053-7436587 bmoshavimalona@gmail.com