מועצת הנוער של אלונה הינו מפגש של נוער בוגר ויוזם המעוניין לקדם פעילויות עבור הקהילה בכלל ועבור הנוער בפרט.
אחת לחודש תתקיים יציאה לאטרקציה כיפית, פרויקט תרומה לקהילה או הפעלה ייחודית לפי בחירת מועצת הנוער ובהובלתם.
הקבוצה תקלוט מתנדבי "מעורבות חברתית" בהתאם לראיון קבלה ועמידה בדרישה לעשייה חברתית משמעותית.