מנהיגות הנוער של אלונה הינו מפגש של נוער בוגר ויוזם המעוניין לקדם פעילויות עבור הקהילה בכלל ועבור הנוער בפרט.
אחת לחודש תתכנס הקבוצה לפגישות, תכנונים, הקמת פרויקטים, תרומה לקהילה או הפעלה ייחודית לפי בחירת הקבוצה ובהובלתם.

נפגשים אחת לחודש בימי חמישי, בין השעות 17:00-19:00 במבנה המועצה.

לפרטים נוספים: