ראש השנה

מיום א' 9.9.18 ועד יום ג' 11.9.18


יום כיפור

מיום ג' 18.9.18 ועד יום ד' 19.9.18


סוכות

מיום א' 23.9.18 ועד יום ג' 2.10.18


חנוכה

מיום ג' 4.12.18 ועד יום ב' 10.12.18


פורים

מיום ד' 20.3.19 ועד יום ו' 22.3.19


פסח

מיום ה' 11.4.19 ועד יום שבת 27.4.19


ערב יום השואה

ביום ד' 1.5.19 הפעילות תסתיים בשעה 19:00


ערב יום הזיכרון

ביום ג' 7.5.19 הפעילות תסתיים בשעה 18:00


יום הזיכרון ויום העצמאות

מיום ד' 8.5.19 ועד יום ה' 9.5.19


ל"ג בעומר

יום ה' 23.5.19


שבועות

מיום שבת 8.6.19 ועד יום ב' 10.6.19

 

* למרות האמור לעיל תיתכן פעילות בחופשות, במקרים בהם המדריך יודיע על כך בנפרד.
** לא יינתן זיכוי בגין חופשות וחגים.