תושב/ת יקר/ה, אנו שמחים כי בחרת לרשום את בנך/בתך לחוגי המועצה.
מין * שדה חובהפרטי החוג * שדה חובה
שם החוגגיל/קבוצהמס' פעמים בשבועשם המדריךתחילת פעילותעלות לחודש

הרינו מאשרים למועצה לפרסם את תמונות ילדנו בפרסומי המועצה באתר האינטרנט או בדפי מידע.
* שדה חובה


הנני מאשר כי מילוי טופס רישום לחוגים וחתימתי עליו, מהווים את התחייבותי להסדיר את התשלום בזמן וכן כי קראתי את נהלי ההרשמה. * שדה חובה

Browser not supported