הרישום לאשכול הגנים יהיה בין התאריכים 27.1-9.2.
עד תאריך תחילת ההרשמה, נא לא למלא פרטים בטופס זה. תודה.


הורים יקרים,
ניתן למלא את טופס הבקשה מהמחשב ומהטלפון הנייד.
שימו לב!  יש לצרף צילומים של תעודות הזהות של שני ההורים. 
בהמשך, בעת מילוי הטופס, תפתח אופציה שתאפשר לכם לצרף קובץ מהמחשב או לצלם בעזרת הטלפון הנייד. לכן, נא הכינו מבעוד מועד את החומרים הבאים:

  1. טופס הוראת קבע, מלא וחתום בכתב יד (להורדת הטופס לחצ/י כאן)
  2. תעודות זהות של שני ההורים (כשהתעודה והספח מצולמים בצמידות)
בהצלחה!

סוג תושבות * שדה חובה

תושבים חדשים מתבקשים לפנות למועצה לצורך רישום.

מין * שדה חובה

האם נדרשת הנגשה? * שדה חובה

במידה וכן, יש לפנות למועצה ולמלא טופס רלוונטי.

עבור מי?


סוג המסגרת בה לומד/ת הילד/ה בשנה הנוכחית * שדה חובההורה מס' 1
להעלאת הצילום באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את התעודה והיא תצורף ישירות לטופס.
יש להניח את התעודה והספח אחד ליד השני ולצלם אותם יחד.
להעלאת הצילום באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.


הורה מס' 2
להעלאת הצילום באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את התעודה והיא תצורף ישירות לטופס.
יש להניח את התעודה והספח אחד ליד השני ולצלם אותם יחד.
להעלאת הצילום באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.


פרטי הבקשה - רישום לגן * שדה חובה


מצב בריאותי * שדה חובה
במידה וקיימת אלרגיה ובנך/בתך נוטל/ת תרופות יש לציין ולפרט


על מנת להקל על קליטת הילדים במוסדות החינוך, נא רשמו שלוש שמות של חברים ואנו נשתדל להתחשב בבקשתכם ולדאוג שלפחות בקשה אחת מה-3 תתקבל בעת השיבוץ.
יש לרשום שם מלא של החבר/ה (שם פרטי ושם משפחה), ישוב מגורים שלו/ה ושם הגן בו לומד/ת.
לא ניתן לדרג עדיפות בין שלושת השמות.

בשנה הבאה אני מעוניין להיות עם החברים הבאים: * שדה חובה
פרטי חבר/ה 1פרטי חבר/ה 2פרטי חבר/ה 3

לידיעה: במקרה בו נפריד ילדים מאותו שנתון במהלך השיבוץ, תינתן לילדים בוגרי אשכול גנים אלונה, עדיפות בשיבוץ של חבר אחד לפחות.

ידוע לי שאין התחייבות שבני/בתי ישובץ/ה ע"פ העדיפות אותה ציינתי

האם את/ה מעוניינים להירשם לצהרון ו/או לחופשון? * שדה חובה

ידוע לי, כי הפרטים שנמסרו על ידי ישמשו לצורך קבלת מסרונים ועדכונים לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני.

אישור צילום

* שדה חובה

הסעות

שאלה לתושבי אביאל ועמיקם בלבד

טופס הוראת קבע

שכר לימוד יחוייב באמצעות הוראת קבע ב-3 תשלומים שייגבו לאחר תחילת שנת הלימודים בהתאם לגובה שכר הלימוד אותו יקבע משרד החינוך. יש להדפיס את "טופס הוראת קבע" מאתר המועצה תחת קטגורית "טפסים להדפסה" ולמלא אותו בכתב יד.
להעלאת המסמך באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את טופס הוראת הקבע מלא והוא יצורף ישירות לטופס.
להעלאת המסמך באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.

מסמכים נוספים לצירוף ע"פ שיקול דעתו ורצונו של ההורה

להעלאת המסמך באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את טופס הוראת הקבע מלא והוא יצורף ישירות לטופס.
להעלאת המסמך באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.הצהרה

הנני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי בטופס הרישום הם נכונים ומלאים ולא רשמתי את התלמיד/ה לגן אחר. במידה ואעבור דירה בכל זמן שהוא במהלך שנת הלימודים, אדווח על כך לרשות. אני מסכים כי הרשות תהיה רשאית לבדוק ולאמת את הנתונים בכל דרך שתמצא לנכון. ידוע לי כי דווח כוזב על כתובת בעת הרישום מהווה עבירה פלילית.

 


Browser not supported