ישוב מגורים של הילד/ה * שדה חובה


עולה לכיתה א'? * שדה חובה

נא לציין מעמד ההורים ביחס לילד/ה * שדה חובה
 
 
 

אישור רפואי - הריני מאשר/ת שמצב בריאותו של בני/בתי תקין * שדה חובה


האם בני/בתי משתתף/ת בצהרון הגנים במהלך השנה? * שדה חובה


להלן ההסדר אליו רשמתי את בני/בתי לקייצת אלונה:

הריני מאשר/ת שתכנית הקייצת ידועה לי * שדה חובה


Browser not supported