*מידעון זה מיועד לכלל הורי ילדי האשכול - גם לאלו שרשומים בצהרון במהלך השנה*
 
הורים יקרים,  מידע ועידכון הרשמה לחופשון פסח תשע"ט באשכול גנים אלונה. 

החופשון יחל ב-  14 באפריל  וימשך עד 18 באפריל  תשע"ט, בימים: א' - ה'  (5 ימים).
הפעילות תרוכז על ידי רכזת הצהרון שלנו - הגב' שירז גרין יחד עם צוות הצהרון. 
שירז 050-9095080
החופשון והצהרון יתקיימו במתחם "רימון" שבאשכול. במידה ותהיינה שתי קבוצות הפעילות תעבור למתחם הגנים גפן ורקפת.
המועד אחרון לרישום/תשלום הוא בתאריך 26.3.19.

תכנית החופשון
להלן שתי חלופות לרישום:
א. כחופשון בין השעות: 8:00 עד 13:00 בעלות של: 150 ש"ח.
ב. כחופשון + צהרון בין השעות 8:00 עד 16:00 בעלות של: 370 ש"ח.
בתכנית:  יום א' -  14.4.19 - היכרות,  פעילות במתחם האשכול  וג'ודו .
              יום ב'-  15.4.19  - "יום פסח"- פעילות הכנת כבשים לציור משותף של יציאת מצריים,
                                          משחקי תנועה וחוג "חיה אהובה מבקרת בגן" עם אלישבע.
              יום ג'-  16.4.19  - הכנת "בית לזית" – משה בתיבה והפעלה שמחה עם "5 בלונים"- מיקי דואק.
              יום ד'-  17.4.19  - ציור משותף, תיאטרון והבעה ביצירה עם סמדי ושעת סיפור.
              יום ה' - 18.4.19- יום נקיון עם סקוצ'ים וסבון ונהנים מהצגה לסיום "הילד שהחזיר את החיוך לנסיכה" עם המספר: אלון זמק.
*התכנית הינה בסיס לשינויים ותלויה במספר המשתתפים*
 
הסעות
איסוף בוקר: מאביאל, בשעה 7:50   |  ממסוף ההסעות של ביה"ס בעמיקם, בשעה 8:00.
פיזור: מהחופשון, בשעה 13:10   |    מהצהרון, בשעה 15:50.

שימו לב! הרישום ייכנס לתוקף רק לאחר העברת התשלום למועצה עד למועד הנקוב (26.3.19).
 סטטוס מצב משפחתי של ההורים * שדה חובה

ישוב מגורים של התלמיד/ה * שדה חובה

אישור רפואי- הריני מאשר/ת שמצב בריאותו של בני/בתי תקין * שדה חובה


בני /בתי לומד/ת בגן: * שדה חובה

האם בני/בתי משתתף/ת בצהרון הגנים במהלך השנה? * שדה חובה


להלן ההסדר אליו רשמתי את בני/בתי לחופשון בפסח:


הריני מאשר לחייב את הוראת הקבע שלי הקיימת במועצה בהתאם להסדר אליו אני מעוניין לרשום את בני/בתי בפסח:

הריני מאשר/ת שתכנית החופשון/צהרון בפסח ידועה לי * שדה חובה


Browser not supported