*מילוי טופס זה אינו מהווה אישור לרישום לבית הספר אלונה*

 

פרטי הורה 1


סטטוס ההורים ביחד לילד/ה: * שדה חובה

פרטי הילדים

ילד/ה ראשון/המין * שדה חובהילד/ה שני/יהמין:

ילד/ה שלישי/תמין:
 

הצהרת הורה

  • ידוע לי שמסירת הפרטים איננה תנאי לקליטת הילד/ה במוסדות החינוך באלונה.

Browser not supported