תפקיד הוועדה:

  1. בניית תכנית תרבות בקהילה בהתאם לתקציב, כגון: קיום חגים קהילתיים אזוריים (חנוכה, פורים, שבועות וטקסים ממלכתיים).
  2. סיוע בגיוס הקהילה להשתתף באירועים וגיוס מתנדבים.
     

הרכב הוועדה:

 

עירית וייס - חברה
טל כידן - חבר