הרכב הוועדה:

גלעד זרקה - יו"ר הוועדה

אבי אשכנזי - חבר