תפקיד הוועדה:

  1. לקדם מדיניות הנגשת מידע לתושבים, יח"צ ופרסום עשייה בקהילה.
  2. לפתח ולשדרג את הפעילות במדיה, ברשתות החברתיות ושיתוף תושבים.
  3. לעקוב אחר עדכון דף הבית של אתר המועצה כערוץ קשר ושקיפות לתושב ע"פ חוק חופש המידע (פרוטוקולים, דו"ח שנתי, פניות הציבור ושירותים לקהילה).
  4. שילוט במרחב הציבורי - דגש על ערכים, תדמית, חיי התושב.
     

הרכב הוועדה:

נאוה גלעד - יו"ר הוועדה

טל כידן - חבר
ליאור בכר - חבר
יעל קרן טאוב - ועד מקומי אביאל
גיא שלמוני - ועד מקומי עמיקם
תכלת גלאי - מנהלת אתר המועצה וממונה חוק חופש המידע