תפקיד הוועדה:

  1. לקדם ולהנגיש מידע לתושבים, יח"צ ופרסום עשייה בקהילה.
  2. לפתח ולשדרג את הפעילות במדיה, ברשתות החברתיות ושיתוף תושבים.
  3. לעקוב אחר עדכון דף הבית של אתר המועצה כערוץ קשר ושקיפות לתושב ע"פ חוק חופש המידע (פרוטוקולים, דו"ח שנתי, פניות הציבור ושירותים לקהילה).
  4. שילוט במרחב הציבורי - דגש על ערכים, תדמית, חיי התושב.
     

הרכב הוועדה:

נאוה גלעד - יו"ר הוועדה

אייל כהן - חבר
טל כידן - חבר
ליאור בכר - חבר