גבעת-ניל"י: 
רופא, ימי ראשון,  בין השעות 8:00-12:30
אחות, ימי ראשון, בין השעות 7:30-13:00
דגימות בדיקות מעבדה, ימי ראשון, בין השעות 7:30-9:00
 
עמיקם: 
רופא, ימי שלישי, בין השעות 8:00-11:00 
אחות, ימי שלישי, בין השעות 8:00-12:00 

אביאל:
רופא, ימי חמישי, בין השעות 8:30-12:00
אחות, ימי חמישי, בין השעות 7:30-13:00
דגימות בדיקות מעבדה, ימי חמישי,  בין השעות 7:30-9:00