פרטי ההורים

פרטי ההורה הרושםפרטי ההורה השניסטטוס ההורים ביחד לילד/ה: * שדה חובה

**במידה וההורים גרושים או רווקים, כל הורה נדרש למלא טופס זה ולחתום דיגיטלית על ההצהרה.
   ללא חתימת ההורה השני, לא יהיה טיפול בבקשה

פרטי הילדים

ילד/ה ראשון/ה
מין * שדה חובהילד/ה שני/יה
מין:ילד/ה שלישי/ת
מין:ילד/ה רביעי/ת
מין:פרטים נוספים


 

הצהרת הורים

  • ידוע לנו שעלינו להעביר למועצה ב"אלונה" - "אישור עזיבה" ממחלקת החינוך של הרשות המקומית בה גרנו.
  • ידוע לנו שהרישום למוסדות החינוך באלונה מותנה בהחלפת הכתובת בתעודת הזהות של שני ההורים + מגורים בפועל באחד מישובי "אלונה".
  • ידוע לנו שמסירת הפרטים איננה תנאי לקליטת הילד במוסדות החינוך באלונה ואנו מחוייבים ברישום חדש ע"פ נוהלי משרד החינוך, לאחר שנסדיר את המעבר בפועל לאחד מישובי המועצה האזורית "אלונה".
Browser not supported