פרטי ההורים

פרטי ההורה הרושםפרטי ההורה השניסטטוס ההורים ביחד לילד/ה: * שדה חובה

**במידה וההורים גרושים או רווקים, כל הורה נדרש למלא טופס זה ולחתום דיגיטלית על ההצהרה.
   ללא חתימת ההורה השני, לא יהיה טיפול בבקשה

פרטי הילדים

ילד/ה ראשון/ה
מין * שדה חובהילד/ה שני/יה
מין:ילד/ה שלישי/ת
מין: 

הצהרת הורים

  • ידוע לנו שלאחר קבלת אישור רישום ממועצה אזורית אלונה, עלינו להעביר למועצה ב"אלונה" - "אישור תלמידי חוץ" ממחלקת החינוך של הרשות המקומית בה אנו גרים.
  • ידוע לנו שמסירת הפרטים איננה תנאי לקליטת הילד במוסדות החינוך באלונה.
  • ידוע לנו כי במידה ונקבל אישור ממועצה אזורית אלונה, נהיה מחוייבים ברישום חדש ע"פ נהלי משאד החינוך.
Browser not supported