פרטי ההורים

פרטי ההורה הרושםפרטי ההורה השניסטטוס ההורים ביחד לילד/ה: (חובה) שדה חובה

 

פרטי הילד/ה
מין (חובה) שדה חובההאם רשמת את בנך/בתך למוסד לימודים נוסף? (חובה) שדה חובהלהעלאת הצילום באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את המסמך והוא יצורף ישירות לטופס.
להעלאת הצילום באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.


להעלאת הצילום באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את המסמך והוא יצורף ישירות לטופס.
להעלאת הצילום באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.

 

הצהרת הורים

בחתימתי הריני מצהיר/ה  שלא רשמתי את בני/בתי רישום כפול בשני בתי ספר במקביל.

ידוע לי שכל התשלומים והאגרות לבית הספר וכן ההסעות הנובעות מן המעבר לבית הספר החדש, חלים על ההורים בלבד.


Browser not supported