מין * שדה חובה
אני מצהיר בזאת כי: * שדה חובה
 

בחתימתי אני מאשר כי הובא לידיעתי טיב הפעילות, אורכה, תוכנה ואופייה.

אני מבין כהורה, שהמועצה לא תוכל לאשר השתתפות של בני/בתי לפעילות ללא אישור זה וללא הסדר התשלום בהתאם למועד שנקבע מראש.

הריני לאשר כי תדרכתי את בני/בתי להתנהגות נאותה ושמירה על הכללים.

הריני לאשר כי אעדכן אתכם על כל שינוי במצב הבריאותי של בני / בתי.

מסמך זה מהווה אישור לקבל תרופות ללא מרשם במידה וימצא צורך בבדיקת חובש/רופא.

ידוע לי כי צילום תמונות של בני/בתי אפשר ויפורסמו ברשתות חברתיות של מ.א.אלונה (כולל יישוביה) או באתר האינטרנט של המועצה ומוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

הבהרות חשובות:

  • בני נוער שיצטרכו להתפנות הביתה עקב מחלה /פציעה יפונו בתיאום עם ההורים ובאחריותם.
  • התנהגות שאינה הולמת את משתתפי הפעילות כגון התפרעות, תופעות שתייה, עישון ואלימות יטופלו בחומרה (עד כדי החזרת המשתתף הביתה ע"י הוריו).

ניתן לשלם גם בכרטיס אשראי – טופס מצוי באתר המועצה (בדף הבית בתוך טפסים) ולהעביר בפקס למועצה- 6388165-04 (יחד עם אישור הורים). באחריות ההורה לוודא הגעת הפקס למועצה.

אני מצהיר בזאת כי: * שדה חובה
Browser not supported