ביום רביעי תפתח המועצה קורס מתמידים במועדון יובל.
מדובר ב-150 מתמידים חדשים אשר יקחו חלק בעשייה, דבר שיתרום רבות לתחושת הביטחון במועצה ובאזור.