הרכב הוועדה:

ירון סיטבון - יו"ר הוועדה

גלעד זרקה - חבר
טל כידן - חבר