חלוקת ערכות פנאי לאזרחים ותיקים בחנוכה


"כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן" 

לכבוד חנוכה, בימים האחרונים חולקו ערכות פנאי לאזרחים הוותיקים במועצה אזורית אלונה.
צוות המחלקה לשירותים חברתיים מודה לילדי בית ספר תל"י אלונה על הברכות המרגשות, לנוער ולעובדי המועצה על חלוקתן לתושבים וכן לקרן לידידות ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים על הענקת הערכות הכוללות הפעלות, משחקים, יצירה, ותה עם קינמון לחמם את הלב.