מ. א. אלונה - מח' חינוך ותרבות. אות למתנדב/ת בקהילה.  הודעה מתאריך - 8.8.2022
שמחים ליידע שהמועצה החלה בהליך קבלת המלצות להענקת אות ה"מתנדב/ת" בקהילה. 
נשמח שאתם.ן התושבים והתושבות תמלאו את הטופס המקוון הרצ"ב כאן>> ובו תוכלו להמליץ בפנינו על תושב/ת המסייע/ת לזולתו או לקהילה ללא תמורה וראוי/ה להוקרה.
נא עשו זאת לא יאוחר מיום ראשון – 21.8.2022.                                                     
כמו כן, ניתן למצוא בטופס המקוון מידע נוסף על הנושא.