תושבי אלונה היקרים,

מועצה אזורית אלונה יחד עם מנהל התכנון מקדמים תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית אלונה. התכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים רב תחומי  הכולל מומחים מהתחומים: סביבה, תנועה, נוף, חברה וצרכי ציבור, כלכלה, תשתיות, שימור, תיירות ועוד. בראש צוות התכנון עומד אדריכל עדן בר ממשרד בר לוי דיין אדריכלים ומתכנני ערים. מטרת התכנית היא קביעת מדיניות תכנון לשטחי המועצה והתוויה כוללת של התפתחות המועצה בעתיד. עם אישורה, תהיה התכנית מסמך חוקי מחייב.

הכנת התכנית הכוללנית תלווה בתהליך שיתוף ציבור. במסגרת זו יערכו מפגשים פומביים וקבוצות מיקוד לאורך תהליך התכנון, שיאפשרו לתושבים להתעדכן ולהשמיע את דעתם בסוגיות השונות. בנוסף, באתר המועצה יתפרסם מידע ביחס להכנת התכנית והסבר של מונחים שונים שיסיעו לכם להיות שותפים בתהליך התכנון.
שיתוף הציבור במהלכי התכנון של התכנית הוא המקום עבור התושבים לקחת חלק פעיל בעיצוב עתיד המועצה האזורית בעשורים הקרובים.

רוצה לקבל מידע ולהשפיע ? – הירשם כאן ותקבל הזמנה למפגשים

למידע נוסף על התכנית:
טלפון: עירא 04-8122080 מייל: [email protected], צוות התכנון

 

מה היא "תכנית מתאר כוללנית"?

תכנית מתאר כוללנית היא מסמך סטטוטורי (חוקי) הקובעת את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח של המועצה לשנים הבאות ומנחה את התכנון המפורט (תב"ע) הנגזר ממנה במרחב המועצה ובכל אחד מיישוביה.
תכנית מתאר כוללנית מגדירה מערך של יעודי ושימושי הקרקע העתידיים הנדרשים ע"פ צרכי המועצה והמרחב, כל זאת תוך התייחסות למגמות הפיתוח וההתחדשות של הערים בסביבת המועצה. התכנית קובעת לגביהם הוראות המנחות את התכנון המפורט. יצויין, כי מתוקף תכנית כוללנית לא ניתן להוציא היתרי בניה.
התכנית הכוללנית של מועצה אזורית אלונה תעסוק בין השאר בצרכי הפיתוח של הישובים בזהות ואופי היישובים, מערך התנועה והכבישים במועצה, מערך השטחים הפתוחים ושטחי החקלאות, תיירות, פרישת מבני הציבור לשירות הציבור תוך התייחסות לקהילות השונות, מערך התשתיות  במועצה בכלל ובישובים בפרט, ועוד. התכנית תעסוק הן בסוגיות כלל מועצתיות והן בתכנון בישובים.
הכנת התכנית מלווה בוועדת היגוי בין-משרדית הכוללת את  נציגי הרשות המקומית והועדה המקומית לתכנון ובניה, לשכת התכנון המחוזית, נציגי משרדי ממשלה רלוונטיים ונציגי גופים ציבוריים שונים.

שלבי העבודה בתהליך התכנון:

  1. לימוד מצב קיים וניתוחו.
  2. בחינת חלופות תכנון ליישובי המועצה ובחינת סוגיות כלל מועצתיות
  3. הכנת מסמכי  תכנית והגשתה למוסדות התכנון.
  4. הפקדת תכנית להתנגדויות הציבור.
  5. דיון בהתנגדויות והחלטה לאישור.

בימים אלה, צוות התכנון נמצא בעיצומו של שלב א' – לימוד  מצב קיים וניתוחו.  במסגרת זו, נאסף  מידע מגורמים שונים  בהם: הנהגת המועצה,  הנהגות הישובים, תושבים, אנשי מקצוע, בעלי עניין במרחב ועוד. וזאת במטרה לזהות את סוגיות התכנון המרכזיות המונחות לפתחה של התכנית.

בתאריך 10.12.2019 ערך צוות התכנון ונציגי מנהל התכנון פגישות היכרות עם הנציגים של כל ישוב, אליו הוזמנו חברי מועצה, חברי אגודה וחברי הוועד המקומי + סיור קצר בישוב.

תושבים יקרים, הנכם מוזמנים למפגש פתוח עם הציבור אשר יתקיים ביום חמישי 5/3/2020 בשעה 19:30 בבית העם באביאל. במפגש הנ"ל יינתן הסבר נרחב על הנושאים בהם תעסוק התכנית ונענה על כל שאלותיכם. לקראת המפגש הנ"ל הנכם מתבקשים למלא בהקדם סקר תושבים.  לחצו כאן למעבר לסקר.

או היכנסו לקישור הבא: https://forms.gle/R9cvpRhqHMaX38ZT8

בברכה
אריה שרון
ראש המועצה