תושבי אלונה מוזמנים לפנות לבעלי התפקידים במועצה בשאלות, בקשות מידע ורעיונות.
פניות כלליות, נא להעביר לגורם פניות הציבור במועצה.