בהתאם להערכת המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף יפתחו המקלטים הציבוריים על ידי נציגי המועצה.

עמיקם:

  1. מקלט ציבורי בבית ספר אלונה.
  2. שלושה  מרחבים מוגנים בביה"ס אלונה.
  3. מקלט ציבורי עמיקם (סמוך למשפחת זרקה).

אביאל:

  1. מקלט ציבורי - מועדון הנוער.
  2. מקלט ציבורי - רחוב הגפן.

גבעת ניל"י:

  1. מקלט ציבורי מתחם גני הילדים.
  2. 4 מרחבים מוגנים באשכול גנים אלונה.
  3. מקלט ציבורי - רחוב המייסדים.