חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח- 2008


מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות הציבור, ואולם היא רשאית, מטעמים מיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות הציבור.

הממונה פועל בהתאם להוראות אלו בכדי לייעל ולשפר את תפקודה של המועצה כארגון וכמעניקה שירותים לתושביה בכול תחומי הפעילות, בהם, חינוך, ביטחון, רווחה, בריאות, תברואה, בניה ופיתוח ועוד.

ניתן ליצור קשר עם הממונה באמצעות הטלפון הנייד או בפגישה בתיאום מראש.

טבלת אנשי קשר - מבקר המועצה
שם פרטי שם משפחה תפקיד טלפון נייד מייל
דורון שובל מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור 050-9038524 [email protected]

קישור לעיון במסמך החוק