הוראות משרד הפנים קובעות, כי תפקידו של מבקר המועצה הוא לבדוק כי פעולות הרשות והגופים הנסמכים לה, ונעשות על פי החוק תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

מבקר המועצה, פועל בהתאם להוראות אלו בכדי לייעל ולשפר את תפקודה של המועצה כארגון וכמעניקה שירותים לתושביה בכול תחומי הפעילות, בהם, חינוך, ביטחון, רווחה, בריאות, תברואה, בניה ופיתוח ועוד.

ניתן ליצור קשר עם המבקר באמצעות הטלפון הנייד או בפגישה בתיאום מראש.

טבלת אנשי קשר - מבקר המועצה
שם פרטי שם משפחה תפקיד טלפון נייד מייל
דורון שובל מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור 050-9038524 [email protected]