מרחב התגוננות של אלונה

אזור התרעה מנשה 104

זמן הכניסה למרחב המוגן : דקה וחצי