את הטפסים המלאים ניתן לשלוח אל:
 [email protected]

נא לוודא קבלת הטופס בטלפון המועצה.
04-6288526

תודה!