ההנחיות נלקחו מתוך האתר של פיקוד העורף

חומר מסוכן הינו חומר שיש בו כדי לסכן חיי אדם  ובריאותו או לגרום לנזק לסביבה או לרכוש. 
חומרים מסוכנים הם חומרים כימיים המצויים בעיקר בתעשייה הכימית אך גם בתעשיות אחרות, כולל בסביבה האזרחית שלנו ובמשק הבית.

בבית - החומרים המסוכנים הנמצאים בבית, נמצאים בדרך כלל בכמויות קטנות.
לדוגמא : חומרי ניקוי ,מוצרי היגיינה , גז בישול, חומרי הדברה, צבעים וממסים אורגניים.

בתעשייה - תרופות, קוסמטיקה, מזון ומשקאות, חומרי ניקוי , כימיקלים, דשנים, אלקטרוניקה, טקסטיל, תחמושת, ייצור אנרגיה, ציפוי מתכות, צבעים.
קיימים סוגים שונים של חומרים מסוכנים, הנפוצים בהם הם: גז כלור ,אמוניה וגז הבישול הבית. 

חומרים מסוכנים עלולים לגרום לסיכוני הרעלה ,כוויות ,דליקות וכו ,באם הם מגיעים לסביבת האזרח.

התרחשות אירוע המכיל חומרים מסוכנים

אירוע חומרים מסוכנים יכול להתרחש כתוצאה מסיבות שונות: תקלה טכנית בתהליך הייצור, טעות אנוש, אחסון לקוי (חומרים שאינם מאוחסנים כראוי), תאונות במהלך שינוע, פגעי טבע, פגיעה מלחמתית (פגיעת טיל במיכל של חומרים מסוכנים או בקרבתו), פיגוע חבלני ועוד. 
באירוע עם מעורבות חומרים רעילים ענן החומר נע עם כיוון הרוח, והסיכון הוא בנשימת החומר. באירוע שמעורב חומר דליק ונפיץ, הסיכון לאדם הינו מכוויות ומהדף. 
ככלל הסיכון קטן כלל שמתרחקים מאזור מוקד האירוע. 
היקף האירוע, צורת גזרת הסיכון, מימדי אזורי הסיכון השונים תלויים בפרמטרים רבים: סוג החומר וסיכונו, אופן הפגיעה ובתנאים מטאורולוגיים.