הרכב הוועדה:

אריה שרון - יו"ר הוועדה

ירון סיטבון - חבר
אייל כהן - חבר
בועז גרין - חבר