הרכב הוועדה:

בבי בניטח - יו"ר הוועדה

ירון סיטבון - חבר
טל כידן - חבר