תפקיד הוועדה:

  1. שמירה על איכות הסביבה והבטחת פיתוח ושימוש בר קיימא של הסביבה.
  2. הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.

הרכב הוועדה:

טל כידן - יו"ר הוועדה

דנית שלמי - חברה
עידו סולמון - חבר