הרכב הוועדה:

נציג אייל כהן - יו"ר הוועדה

מאושר בירוקרטית