תפקיד הוועדה:

  1. וועדה המייצגת את ענייני החקלאים בישוב ומייעצת למועצת הרשות בעניינים החקלאיים של תחום הרשות המקומית.
  2. ייעוץ בכל עניין חקלאי הן ביוזמתה והן על פי בקשת המועצה.
  3. להציע למועצה החלטות בכל עניין חקלאי.
  4. להוציא לפועל החלטות בעניין חקלאי.
     

הרכב הוועדה:

מאיר סיטבון - יו"ר הוועדה

נציגי חקלאים