הרכב הוועדה:

יו"ר הוועדה - מקצועית

בעלי תפקידים - חברים