תפקיד הוועדה:

ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי המועצה שנרצחו בעקבות פעילות טרור.

הרכב הוועדה:

ירון סיטבון - יו"ר הוועדה

נאווה גלעד - חברה
גלעד זרקה - חבר